กรณีที่คุณได้ทดลองปฏิบัติตามสิ่งที่แนะนำไว้ในคู่มือทั้งหมดประมาณ 30 วันแล้ว และยังไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คุณอาจต้องการคำแนะนำในระดับลึกลงไป วิเคราะห์ไปถึงสาเหตุของปัญหาแท้จริง ค้นหาต้นตอปัญหาสิวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณ เพื่อที่คุณจะได้พุ่งเป้าไปที่การแก้ที่รากสิวของคุณได้เลยทันที โดยบีมจะให้บริการในส่วนนี้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

แบบที่ 1 มาตรฐาน 1,000 บาท/ชม.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • การปรึกษาผ่าน VDO Call แบบเห็นหน้า
  • การให้คำปรึกษาด้วยข้อมูลจากแบบฟอร์มเฉพาะของบีมซีเคร็ตที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสิวเรื้อรังที่มีสาเหตุจากภายใน (คุณจะได้กรอกก่อนปรึกษา)
  • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างตรงจุดพร้อมวิธีแก้เฉพาะตัวคุณ
  • ส่งสรุปผลการวิเคราะห์และวิธีแก้ปัญหาให้ทางอีเมลสำหรับดูย้อนหลังและอ้างอิง

แบบที่ 2 พิเศษ 5,000 บาท/เดือน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ได้รับทุกข้อของบริการแบบมาตรฐาน
  • สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม คือ การติดตามผลสัปดาห์ละ 1 ครั้งผ่านทาง VDO Call เวลา 1 ชม. จำนวน 3 ครั้ง ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
  • ช่องทางการติดต่อส่วนตัวทั้งทางโทรศัพท์และทาง Line ส่วนตัว

หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวมค่าผลิตภัณฑ์
  • ผู้ที่ต้องการปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุจากภายใน ต้องเข้าร่วมกลุ่ม RESET https://www.facebook.com/groups/beamsecret.reset/ ก่อนเพื่อปรับพื้นฐานวิธีคิดและให้เข้าใจแนวทาง และต้องผ่าน Quiz 5 ข้อก่อน เพื่อประเมินว่าจะได้ผลสูงสุดจากการปรึกษาในรูปแบบนี้หรือไม่