พาราเบน : สารกันเสียในเครื่องสำอางที่ต้องหลีกเลี่ยง!!!

 

พาราเบนเป็นสารกันเสียที่ถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไป (ยกเว้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เคลมว่าเป็นธรรมชาติและออร์แกนิคที่ไม่ใช้พาราเบน) เพื่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียสภาพได้รวดเร็ว

ในต่างประเทศมีการตื่นตัวเกี่ยวกับภัยของสารตัวนี้อย่างมาก และรณรงค์ให้เลิกใช้สารนี้ผสมในเครื่องสำอางอย่างกว้างขวาง เนื่องจากพบว่า สารพาราเบนนี้ถูกตรวจพบในเนื้อเยื้อก้อนมะเร็ง และปัสสาวะอีกด้วย แสดงว่าผิวหนังได้ดูดซึมเอาสารตัวนี้ที่ผสมในเครื่องสำอางเข้าสู่กระแสเลือดมาสะสมไว้ในร่างกาย 

เว็บไซท์ EWG's Skin Deep เป็นฐานข้อมูลเครื่องสำอางทั่วโลก (ไม่แน่ใจว่าไทยจะอยู่ในนั้นไหมนะคะ คิดว่าคงไม่ค่ะ แต่ข้อมูลของเขาล้ำหน้ากว่าแน่นอน และเป็นเว็บไซท์ที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ใด ๆ) มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งค่ะ คุณสามารถเข้าไปเช็คสารต่าง ๆ ที่มีชื่ออยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจระดับความปลอดภัยได้ด้วยตัวคุณเองที่เว็บ https://www.ewg.org/skindeep

ด้านล่างนี้ เราได้ค้นหาในเว็บไซท์ด้วยคำว่า parabens ซึ่งสารในตระกูลนี้มีหลายตัว ในฐานข้อมูลของ Skin Deep มี 17 ตัวด้วยกัน และถ้าคุณต้องการทราบว่า ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้มีพาราเบนเป็นส่วนผสมหรือไม่ ให้พลิกดูที่ฉลาก แล้วหาตัวที่ลงท้ายด้วยคำว่า paraben แล้วดูชื่อด้านหน้าว่าตรงกับตัวไหนที่อยู่ในลิสต์นี้บ้าง และดูคะแนนความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นตัวเลขระดับ 1-10 ค่ะ 

  • 1-2 ความอันตรายต่ำ
  • 3-6 ความอันตรายปานกลาง
  • 7-10 ความอันตรายสูง

ตัวอย่างที่เรานำมาให้ดู คือ ISOBUTYLPARABEN เป็นตัวที่มีความอันตรายสูงมากถึงระดับ 8 https://www.ewg.org/skindeep/ingredient/703160/ISOBUTYLPARABEN/#

โดยขอแปลความอันตรายต่อสุขภาพของสารตัวนี้ตามข้อมูลที่เขียนไว้ในเว็บไซท์ให้ผู้อ่านนะคะ

Isobutylparaben อยู่ในตระกูลสารกันเสียกลุ่มพาราเบน ที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

สารกันเสียกลุ่มพาราเบนนี้ ทำงานเลียนแบบฮอร์โมนเอสโตรเจน และรบกวนการทำงานของระบบฮอร์โมน (ต่อมไร้ท่อ) ถูกตรวจพบในก้อนมะเร็งของผู้หญิง 19 ใน 20 คนที่ได้ทำการศึกษาวิจัย (Darbre 2004) 

ศูนย์การควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ทำการทดสอบปัสสาวะของกลุ่มคนอเมริกันจำนวน  2,548 คน ที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป และพบพาราเบนมากกว่า 99% ในกลุ่มตัวอย่างนี้ (Calafat 2010)

Isobutylene มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับ butylparaben ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีพลังร้ายแรงในการรบกวนระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) ของมนุษย์โดย European Commission on Endrocrine Disruption (EU 2007) 

Isobutylparaben มีความเป็นเอสโตรเจนสูงกว่า butylparaben มาก (Darbre 2002, Vo 2010) แต่ได้รับคะแนนความอันตรายต่ำกว่าใน Skin Deep เพราะมีข้อมูลด้านพิษวิทยาจำนวนจำกัดเกี่ยวกับสารตัวนี้

งานวิจัยและการประเมินจากเอเจนซี่ที่ทำออกมาภายหลังอาจจะพบว่า isobutylparaben มีความร้ายแรงเท่ากับหรือมากกว่า butylparaben ต่อระบบต่อมไร้ท่อ

แต่เราขอให้คุณสบายใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในร้านนี้ #ปลอดพาราเบนทุกตัว 100% และใช้เทคนิคและสารกันเสียที่ปลอดภัยต่อผิวและสุขภาพอย่างแน่นอน